Our Locations

Tonino Lamborghini Boutique Hotel Suzhou

168 Xinggang Street
Suzhou Industrial Park
Suzhou 215021
Jiangsu
China

Tonino Lamborghini City Center Hotel Kunshan

No. 287 Zhongshan Road
Kunshan 215300
Jiangsu
China

Tonino Lamborghini Lakeside Hotel Huangshi

Tel.: (+86) 714 639 9999
Fax: (+86) 714 637 0699

Email: info.hs@TLHotelsGroup.com

No.18 Guanghui Road, Tuancheng Moutain District, Huangshi, Hubei 435000, China

TONINO LAMBORGHINI BOUTIQUE HOTEL SUZHOU

Address: 168 Xinggang Street , Suzhou Industrial Park, Suzhou 215021, Jiangsu, China

Tel: (+86) 512 6285 9999
Fax: (+86) 512 6285 9888
Email: Suzhou@TLHotelsGroup.com

TONINO LAMBORGHINI CITY CENTER HOTEL KUNSHAN

Address:No. 287 Zhongshan Road, Kunshan 215300, Jiangsu, China

Tel: (+86) 512 5711 9999
Fax: (+86) 512 5716 7799
Email: Kunshan@TLHotelsGroup.com

Tonino Lamborghini Lakeside Hotel Huangshi

Address: No.18 Guanghui Road, Tuancheng Moutain District, Huangshi, Hubei 435000, China

Tel.: (+86) 714 639 9999
Fax: (+86) 714 637 0699

Email: info.hs@TLHotelsGroup.com

our hotels